ZONTA PÄRNU KLUBI

Zonta Pärnu klubi kutsuti kokku 1992 sügisel ja ametlikult registreeriti 17. juunil 1993. Asutajad olid 21 erinevatel elualadel töötavat aktiivset naist, eestvedajateks Hiie Martinson ja Mercedes Merimaa. Ristiemad olid Soomest Vaasa klubist.

Klubi esimesed heategevusprojektid olid beebipakkide tegemine ja iibefondi toetamine. Ligi 30 tegevusaasta sisse mahub palju erinevaid ettevõtmisi, mida on märgatud – novembris 2020 pälvisime Pärnumaa Tegijate üritusel heategevuse järjepidevuse kandja tiitli. Meie vanim heategevusprojekt on aastast 2000 Andekas laps, mille raames oleme toetanud suurperede ja üksikvanemate tublide laste huviharidust. Andeka lapse satelliitprojektiks on Aitame noore ellu, kus oleme toeks ühele tublile tüdrukule haridustee lõpuni. Traditsiooniks tahame muuta gümnaasiumide lõpuaktusel iga kooli ühe aktiivse tüdruku tunnustamise, millega alustasime eelmisel aastal. Raha heategevuseks oleme kogunud oma käsitöö ja küpsetiste müügiga, lilleseadete tegemisega, ürituste korraldamisega.

Oleme valmis aitama ja toetama läbi oma projektide neid, kes seda vajavad. Näiteks Üheskoos jõulukontserdi (2016-2019) tulud läksid lähisuhtevägivalda kogenud laste elu rõõmsamaks muutmiseks. Aastaid korraldasime igal sügisel tervisekonverentse ja algatasime Pärnu terviseedendaja tiitli väljaandmise, et osutada tähelepanu naise tervisele ja tervislikele eluviisidele.

Meie klubi tegevus ei ole pööratud ainult väljapoole, meil on ka üksteisega koos vahva olla – suviti oleme teinud mitmepäevase reisi mõnele Eesti väikesaarele, eelmisel aastal alustasime filmiklubiga ja klubi koosolekuid peame üksteise juures, et saaks ikka mõnusalt lärmakalt asju arutada ja kõva häälega naerda.

Zonta Pärnu klubi uudised

Pärnu Zonta klubi tunnustas kevadel 2022 kolme tublit gümnaasiumi lõpetajat nende väga heade õpitulemuste ja aktiivse osalemise eest koolivälises tegevuses.

Sandra Väliste, Pärnu Ühigümnaasiumis

Emily Anete Pukk, Koidula Gümnaasium

Foto Piret Aaslaid

Kätlin Koplus, Sütevaka Humanitaargümnaasium

Saaremaa ja Abruka külastus 2.-3. august 2022

Erich Rooduse nimeline kutsehariduse stipendium

15. septembril sõlmiti Raeküla Vanakooli keskuses (Lembitu 1, Pärnu) kolmepoolne koostöökokkulepe, mille tulemusel hakatakse veel käimasolevast õppeaastast välja andma “Erich Rooduse nimelist kutsehariduse stipendiumi”. Stipendiumi sihtpiirkonnaks on Pärnu Raeküla linnaosa, millega peab kandideerijal olema konkreetne side. Stipendiumi välja andmiseks on alustanud juba koostööd, MTÜ Selts Raeküla ja MTÜ Zonta Pärnu klubi esindajad. Kokkuleppe allkirjastavad Erich Rooduse lesk Tiiu, selts Raeküla juhatuse liige Piia Karro-Selg ja Zonta Pärnu klubi president Helle Pärna.
Stipiendiumile kandideerimise kord valmib hiljemalt 15. oktoobriks, mille järgselt tekib kõigil sihtgrupi liikmetel võimalus sellele ka kandideerida. Esialgsed kokkulepitud kriteeriumid on järgmised:
* Kandideerija elukoht või tema vanemate elukoht peab olema Pärnu linna Raeküla linnaosa;
* Kandideerida saab Eestis tegutseva kutseharidusasutuse II kursuse õpilane;
* Stipendiumi makstakse II kursuse õppeperioodi vältel kuni 60 eurot kuus;
* Esimene stipendium antakse välja tagasiulatuvalt ehk 1. septembrist 2022.
Erich Roodus (31.05.1925 – 30.04.2021) ja tema abikaasa on Eestis ja Kanadas tuntud filantroobid, kes on viimastel aastakümnetel toetanud paljusid abivajajaid. Erich Roodus sündis ja kasvas Pärnumaal. Pärast Pärnu kaubanduskooli lõpetamist mobiliseeriti Saksa sõjaväkke, mistõttu pages sõja käigus Sõrvest Saksamaale. Erich sai hea kogemuse Saksamaal noorte meeste kristlikus ühenduses, kus ta organiseeris kõike alates laulukooridest ja tantsurühmadest. 1954. aastal õnnetus tal sõita Kanadesse, kus elas üle 50. aasta ja kohtus seal ka oma tulevase abikaasa Tiiuga. Torontos tegi koos teiste eestlastega ühiskondlikult väga palju. Taas vabaks saanud Eestisse hakkas Erich vahendama kultuurikollektiive, lähendamaks omavahel välis- ja kodueestlasi. Eestisse naasedes elas Erich Roodus koos abikaasaga Pärnu Raeküla linnaosas.
Stipendiumi hakkavad üheskoos välja andma Erich Rooduse, selts Raeküla ja Zonta Pärnu klubi esindajad. Nimelt oli Erich Roodus alates 7. jaanuarist 2008. a selts Raeküla liige ja panustas kuni maise tee lõpuni nii seltsi kui ka linnaosa arendamisse. Kolmandaks koostöö osapooleks on Zonta Pärnu klubi, mis omab pikaajalist stipendiumite välja andmise ja sihtfondide arendmaise kogemust. Konkreetselt stipendiumite välja andmiseks moodustub komisjon, mille koosseisu on:
* Erich Rooduse lähikondne Peep Vits,
* selts Raeküla liige ja Raekülas tegutsev ettevõtja Germo Karro, kes tegutseb hetkel just valdkonnas, milleks baasi omandas Pärnumaa Kutsehariduskeskuses,
* Zonta Pärnu klubi liige, õpetaja, kultuuritöötaja ja ettevõtja Sülvi Mölder.
Lisainfo tel 58453331, piia@raekylavanakool.ee