AJALUGU

Zonta International on juhtiv rahvusvaheline naiste õigusi edendav organisatsioon. Zonta International sai alguse 8. novembril 1919. aastal esimese klubi asutamisega Ameerika Ühendriikides Buffalos. Põhja-Ameerikas olid naised just saavutanud valimisõiguse, võimaluse omandada kõrgharidus ja saavutanud teatud positsiooni. Zonta asutajaks oli ajakirjanik Marian de Forest, kes soovis luua haritud, juhtivatel kohtadel töötavate naiste organisatsiooni nende professionaalsuse arendamiseks ja teiste naiste toetamiseks.

1930. aastaks oli Zonta jõudnud Euroopasse. Esimene Euroopa klubi asutati Viinis. Kaheksanda maana astus organisatsiooni liikmeks Soome, kui Helsingis asutati 1934. aastal Torstaikerho. See klubi võttis hiljem oma nimeks Helsinki I. Eestis asutati esimene klubi Tartus 1991. aasta augustis.

Zonta Internationali eesmärkide saavutamiseks panustavad liikmed oma aega, oskusi, energiat ja annavad majanduslikku tuge. Toetatakse nii rahvusvahelisi kui ka kohalikke projekte. Põhirõhk on naiste võimaluste edendamisel, nende mõjuvõimu suurendamisel ja naistevastase vägivalla ärahoidmisel.

Zonta Internationalil on alates 1969. aastast nõuandev roll ÜRO erinevates institutsioonides ning UNESCOs,  alates 1983. aastast ka Euroopa Nõukogus.

FAKTE

  • Loodud 1919
  • Tegutseb 63 riigis
  • Klubisid üle maailma 1130
  • Liikmeid kogu maailmas 28 000
  • Piirkonnas on 60 klubi
  • Piirkonnas 1515 liiget
  • Alapiirkonnas on 4 klubi
  • Liikmeid alapiirkonnas 62

MISSIOON JA VISIOON

ZONTA MISSIOON

Zonta International on ülemaailmne organisatsioon, kus oma ametis asjatundlikud ja otsustuskogemusega naised ja mehed töötavad üheskoos naiste positsiooni parandamise nimel nii üleilmsel kui rahvuslikul tasandil.

ZONTA VISIOON

Zonta International näeb maailma sellisena, kus naiste õigused on inimõigused ja igal naisel on võimalus rakendada kogu oma potentsiaali.

Maailmana, kus igal naisel on juurdepääs haridusele, tervishoiule, õiguslikele ja materiaalsetele ressurssidele samaväärselt meestega.

Maailmana, kus ükski naine ei pea elama vägivallahirmus.

VÄÄRTUSED

Veendumus

Zonta programmid, projektid ja tegevused loovad paremat maailma. Need mõjutavad naiste tervist ja haridust, kindlustavad naiste majanduslikku olukorda, tugevdavad naiste esindatust otsustusõigusega ametites, töötavad naistevastase vägivalla lõpetamise nimel.

Pühendumus

Tegutseme kõrgeid eetilisi väärtusi järgides ausalt ja usaldusväärselt Zonta missiooni ja visiooni elluviimisel, austades ja tunnustades kõigi liikmete mitmekesisust.

Julgus

Naiste õigused on inimõigused ja me tegutseme oma veendumuste kohaselt Zonta visiooni elluviimiseks.

ZONTA liikmed on kõrge eetikaga, ausad ja usaldusväärsed igas olukorras. Zonta International, selle piirkonnad ja klubid on usuliselt ja poliitiliselt sõltumatud.

STRUKTUUR

Zonta tegevuse alus on tema liikmed, kes kuuluvad klubidesse, mis on omakorda Zonta Internationali liikmed. Paremaks ühistegevuseks moodustavad lähipiirkonna klubid alapiirkonna ja need omakorda piirkonna. Soome ja Eesti kuuluvad 20. piirkonda. Eesti klubid moodustavad 6. alapiirkonna.

Sümbolid

Zonta liikme märk on organisatsiooni kuulumise sümbol. Zonta märk on ühine tunnus hakkajate ja otsustusvõimeliste inimeste jaoks, kellel on ühised väärtused ja kes tegutsevad ühise eesmärgi nimel kogu maailmas. Märki kantakse rinnas vasakul pool.

Zonta märgi tähendus

Zonta lill on kollane roos.

Zonta värvid on mahagon ja kuld.

Mahagon sümboliseerib Zonta optimismi, kuld aga tugevust ja valgust.

Lisavärvid oranž, taevasinine ja neutraalne hall.