Auhind ZONTA TUNNUSTAB

Eesti zontade ühise tunnustuse eesmärk on väärtustada ja tänada neid, kes on oma tegevusega kandnud inimeste teadvusse Zonta põhimõtetele vastavaid väärtusi: inimõiguste ja eetiliste väärtuste austamist, sugudevahelise võrdsuse tagamist, naise rollide ja panuse väärtustamist ühiskonnas, Zonta märgi sümboolikast kantud eetilisi tõekspidamisi (ausus, usaldus, abivalmidus, õiglus, turvatunne).

Auhinda antakse välja kord aastas üksikisikule või organisatsioonile. Kõigil 6. alapiirkonna zontadel on õigus välja pakkuda oma kandidaat 31. märtsiks. Auhinnatoimkond teeb esitatud kandidaatide hulgast konsensuse alusel valiku hiljemalt 15. maiks. Tunnustamine ja auhinna üleandmine toimub Zonta sünnipäeval 8. novembril või mõnel muul pidulikul Zonta üritusel, mis toimub selles asukohas, kust auhinnasaaja pärit on. „Zonta tunnustab“ tiitli saajat tunnustatakse tänukirjaga ja väärtusliku meene või kunstiteosega.

„Zonta tunnustab“ auhinda hakati välja andma 2016. aastal.

Auhinna saajad:

 • 2016 – Iris Pettai – pikaajalise soolise võrdõiguslikkuse uuringute eest
 • 2017 – Anne Daniel-Karlsen – psühholoogilise abi eest naistele ja lastele
 • 2018 – Eda Mölder – ELULIINI nõustamistelefoni ellukutsumise ja inimkaubanduse ohvrite abistamise eest
 • 2019 – Sass Henno – astub välja nõrgemate eest ja valutab südant vägivalda suhtumise pärast ühiskonnas
 • 2020 – Karin Uibo – töö eest politseinikuna probleemsete noorte ja riskiperedega
 • 2021 – Kerstin ja Taavi Kotka – tüdrukute robootikahariduse edendamise eest
 • 2022 – Flo Kasearu – naistevastase vägivalla teadvustamise eest ühiskonnas kunsti kaudu
 • 2023 – Mirjam Mõttus – ajakirjanikuna pereväärtuste esiletoomise ja hoidmise eest

ZONTA INTERNATIONAL FOR WOMEN FONDID

International Service Fund rahastab programme, mis kiidetakse heaks ülemaailmsel kongressil. Alates 1960. aastast tehakse koostööd ÜRO allorganisatsioonidega nagu UNICEF ja UNIFEM.

Programmid 2020-2022

 1. Adolescent Girls’ Health and Protection in Peru (Tütarlaste tervis ja kaitse Peruus)
  Tegemist on teismeliste tütarlaste tervise- ja kaitseprojektiga, mis pakub Huancavelica ja Ucayali piirkondade tüdrukutele kvaliteetset kultuuriliselt kohandatud tervise-, haridus- ja kaitseteenuseid. Eesmärk on ennetada igat liiki vägivalda, anda koolitust vägivallajuhtumite lahendamiseks, parandada vaimset ja füüsilist tervist.
 2. Strengthening Response to Gender-based violence Survivors (Soolisele vägivallale reageerimise tugevdamine)
  Projekti eesmärk on riikliku tervishoiusektori võimekuse tugevdamine Paapua Uus-Guineas ja Ida-Timoris, et sealsed vägivalda kogenud naised ja tüdrukud saaksid juurdepääsu kvaliteetsetele teenustele, mis on nende püsivaks taastumiseks hädavajalikud.
 3. Let Us Learn Madagascar on integreeritud haridusprogramm, mis loob Madagaskaril tüdrukutele võimaluse omandada haridust turvalises ja kaitsvas keskkonnas. Programmi rakendatakse Androy ja Atsimo Andrefana piirkondades, kus tüdrukutel on seni olnud vähe võimalusi koolis käia.
 4. Ending Child Marriage (Lapsabielude lõpetamine) Kogu maailmas on 21% tüdrukutest enne 18-aastaseks saamist abielus. Lapsabielu käsitletakse ülemaailmselt kui kahjulikku tava ja inimõiguste rikkumist, mis röövib lapsepõlve. Vaatamata selle on lapsabielud siiski laialt levinud ja seda võib leida eri kultuuridest, kõige enam järgmistes riikides: Bangladesh, Burkina Faso, Etioopia, Ghana, India, Mosambiik, Nepal, Niger, Sierra Leone, Uganda, Jeemen ja Sambia. Programm lapsabielude lõpetamiseks on kavandatud aastateks 2015–2030.

Rose Fund (Roosi fond) annetused võimaldavad fondil toetada uute projektide väljatöötamist. Näiteks pilootprojekt Naised tehnoloogias stipendiumid on sellest fondist.

Amelia Earhart Fellowship Endowment Fund (Amelia Earharti stipendiumi sihtkapital)

Asutatud 1938. aastal ümbermaailmareisil kaduma jäänud kuulsa naislenduri, Zonta klubi liikme Amelia Earharti mälestuseks. Stipendiumi saavad taotleda naised, kelle doktoritöö ja teaduslikud saavutused käsitlevad kosmoseuuringuid, kosmosetehnoloogiat või nendega seotud teadusalasid. Stipendiumi suurus on ajas muutunud, alates aastast 2008 on stipendium 10 000 USD.  Taotlused esitatakse otse  Zonta Internationali  (ZI) peakorterisse  ja rahastatakse ZI Foundation for Women kaudu. 35 stipendiaati valitakse Amelia Earhart Fellowship Committee poolt. Sellesse fondi tehtud investeeringute intressid ja tulud tagavad iga-aastase sissetuleku stipendiumi toetamiseks. Annetuse põhisummat ei kulutata kunagi, see võimaldab fondil aja jooksul kasvada.

Kuidas taotleda

Täita tuleb ametlik inglisekeelne taotlusvorm  https://zontainternational.awardspring.com ja sellele lisada:

 • isiklikud andmed
 • õppeplaan
 • ülikoolide loetelu, kus õpitud, sealhulgas kõik varasemad kraadid
 • inglise keelde tõlgituna õpitulemused varasematest ülikoolidest/kõrgkoolidest
 • varasemate stipendiumide, uurimistoetuste ning auhindade loetelu
 • varasemate publikatsioonide loetelu
 • töökohtade loetelu
 • essee oma doktorantuuri programmist ja ametialastest eesmärkidest kasutades üldist teaduslikku terminoloogiat
 • kolme professori või juhendaja soovitused – vähemalt üks soovitaja peab olema uurimustöö juhendaja ning teine ülikooli professor
 • ülikoolis või ülikooli asutuses õppimise tõend

Kõik muus keeles olevad dokumendid peavad olema tõlgitud inglise keelde.

Eestist on stipendiumi saanud aastatel 2012 ja 2013 Margit (Vallikivi) Egerer, kes õppis Princetoni ülikoolis.

Young Women in Public Affairs (YWPA, Ühiskondlikult Aktiivsed Noored Naised)

YWPA stipendiumi eesmärk on kannustada noori naisi rohkem osalema ühiskondlikus elus. Stipendium loodi 1990.a. Programm toimib kolmel tasandil: Zonta klubid, piirkonnad ja rahvusvaheline tasand.

Stipendiumi taotlemise ajakava ja tulemused on ZI kodulehel www.zonta.org.

Kuidas taotleda

 • taotlusankeedi vormi leiab ZI kodulehelt zonta.org
 • õppeasutuse ametlik tõenduskiri
 • tööandja ametlik tõenduskiri
 • 2 soovituskirja täiskasvanud isikutelt, kes ei ole sugulased, nt õpetajalt, juhendajalt, omavalitsuse ametnikult

Eestisse tulnud stipendiumid:

2008 – Marleen Pedjasaar
2016 – Laura Jõe
2017 – Johanna Maria Tõugu
2018 – Laura Kiviselg
2020 – Kaari Pulst
2022 – Kertu Birgit Anton

Jane M. Klausman Women in Business Scholarship Fund

Jane M. Klausman Women in Business stipendiumifond on asutatud 1998. aastal Zonta Syracuse klubi liikme ja Zonta Internationali juhatuse juriidilise nõustaja (parliamentarian) aastatel 1990–1995 Jane Klausmani testamendi alusel. Ta jättis Zontale fondi alustuseks 500 000 USD. Fondist toetatakse naisi, kes on omandamas ärinduse eriala ja näidanud silmapaistvat potentsiaali oma valdkonnas. Stipendiumi suurus on aja jooksul muutunud, alates aastast 2017 annab Zonta International (ZI) välja igal aastal 2000 $ suurused piirkondlikud stipendiumid ja 12 rahvusvahelist stipendiumit 8000 $. Oma karjääri jooksul oli Jane M. Klausman professionaalne sekretär, juriidiline nõustaja ja ettevõtja.

Stipendiumi taotluste esitamise ajakava ja tulemused leiab www.zonta.org.  Stipendiumi võib kasutada õppimisega seotud kulude katteks.

Kuidas taotleda

 • Taotlusvormi leiab ZI kodulehelt zonta.org
 • Vajalik on üks soovitus põhilise õppesuuna õppejõult
 • Üks soovitus tööandjalt, vabatahtliku töö juhendajalt või akadeemiliselt nõuandjalt (Zonta Internationali ja Zonta International Foundation for Women liikmed ja töötajad ei tohi taotlejaile soovituskirja kirjutada)
 • Kuni 500-sõnaline essee, mis selgelt väljendab akadeemilisi ja tööalaseid eesmärke ja kuidas Jane M. Klausman Women In Business-stipendium aitaks oma eesmärkideni jõuda
 • Tõend ülikoolist/ kolledžist/ instituudist, et taotleja õpib selles õppeasutuses
 • Koopiad õpitulemustest ülikoolidest, kolledžitest või instituutidest koos selgitustega hindamissüsteemist iga koopia kohta
 • Artiklid, brošüürid, raamatud, CV ja teised trükised pole vajalikud

Kõik mitteinglisekeelsed dokumendid tuleb tõlkida inglise keelde.

Endowment Fund (Sihtkapital)

Fond asutati 1988. aastal ülemaailmsel kongressil Helsingis. Sellesse fondi tehtud investeeringute intressid ja tulud annavad fondile iga-aastase sissetuleku, mida kasutada tulevaste projektide algatamise jaoks. Annetuse põhisummat ei kulutata kunagi, mis võimaldab fondil aja jooksul kasvada. Selle fondi tuludest asutati näiteks YWPA stipendiumiprogramm aastal 1990.

 

Women in Technology Scholarship

Women in Information Technology Scholarship on loodud pilootprojektina 2019. aastal naiste toetamiseks IT vallas. Zonta International (ZI) annab välja 20 stipendiumi igaüks 8000 USD. Taotlused esitatakse otse ZI peakorterisse.

Kuidas taotleda

 • Taotlusvormi ja ajakava leiab ZI kodulehelt zonta.org.

Täpsema teabe Zonta International fondide ja projektide kohta leiab www.zonta.org.

ZONTA 20. PIIRKONNA (SOOME JA EESTI) FONDID JA STIPENDIUM

Lisa Andströmi fond ja stipendium

Lisa Andström (1930 – 1983) töötas Haminas laevamaaklerina ja oli aktiivne Hamina Zonta klubi liige. Pärast Lisa Andströmi surma 1983. aastal asutati Hamina Zonta klubi eestvõttel Lisa Andströmi mälestusfond. Fondi eesmärk on stipendiumidega toetada Soome ja Eesti naisüliõpilaste ja –teadlaste teadus-, kraadiõppe- või koolitusega seotud projekte. Fondi raha koguneb annetuste ja heategevuse kaudu.

Taotlusvormi, temaatika ja ajakava leiab paaritu aasta jaanuarist-veebruarist alates piirkonna kodulehelt www.zonta.fi.

Helvi Sipilä fond

Helvi Sipilä (1915-2009) oli Soome jurist, poliitik ja diplomaat. Pärast seda, kui Helvi Sipilä 1939. aastal juristina ülikooli lõpetas, sai temast üks Soome esimesi naisadvokaate. Aastal 1943 asutas ta oma advokaadibüroo, mis tegutses 1972. aastani. Aastatel 1954–1956 oli Helvi Sipilä rahvusvahelise naisjuristide liidu president. Alates 1960. aastast töötas Helvi Sipilä ÜRO-s. Aastatel 1972–1980 oli ta ÜRO peasekretäri asetäitja.

Helvi Sipilä fond on piirkonna poolt loodud ZI esimese väljastpoolt USA-d olnud presidendi ja ÜRO asepeasekretäri auks. Just tema eestvedamisel on loodud ÜRO naistefond UNIFEM. Helvi Sipilä fondi eesmärk on arengumaade naiste olukorra parandamine. Fondist endast stipendiume ei anta. Piirkonnas kogutud summa kantakse piirkonna nimel ZI Foundation of Women Service projektide jaoks. Annetuse suuruse ja täpse projekti otsustab piirkonnakoosolek.

Täpsem info on D20 kodulehel www.zonta.fi.