3.- 4. veebruaril toimusid Viimsis rahvusvahelise ZI D20 Area 6 ehk  Eesti klubide talvepäevad pealkirjaga “Kompass”. Külalistena esinesid Uganda laste toetuseks heategevusfondi loonud näitleja Henessi Schmidt, riigivalitsemise ja kodanikuühiskonna ekspert Hille Hinsberg ning D20 Advocacy toimkonna juht Taina Junttila.

Arutelud keskendusid sellele, kuidas muuta maailma kõigile inimväärseks. Kõnelejad väljendasid sügavat muret maailmas toimuvate sõjakoleduste pärast, mis toovad enneolematuid kannatusi kõigile, sealhulgas naistele ja lastele. Leiti, et sellega ei tohi leppida. Rahvusvahelisel tasandil tuleb teha kõik selleks, et lõpetada inimõiguste massiline rikkumine konfliktipiirkondades, kus küüditatakse ning piinatakse lapsi ja naisi ning igal minutil hukkuvad inimesed.

“Meie sisemine kompass ütleb, et on vaja muuta maailma, ja kohe, isegi olukorras, mil maailma mõjuvõimsad organisatsioonid ei tegutse piisavalt selles suunas,” tõdeb Zonta Tallinna klubi asutajaliige Silva Tomingas. “Iga üksiku inimese kohus on maailma inimväärsemaks muuta.”

Talvepäevad lõppesid kindla veendumusega, et maailmas ei ole võõraid muresid, mis meid ei puuduta.