Heategevuseks vahendite kogumise viisid:

 • Heategevuslikud õhtusöögid, kontserdid ja tantsuõhtud.
 • Konverentside ja seminaride korraldamine.
 • Loteriide korraldamine, laatadel osalemine.
 • Heategevusmüügid ja nendeks ise müügiartiklite valmistamine.
 • Lauakaunistuste tegemine suurüritustele.
 • Annetuste kogumine.

Eesti Zonta klubide kontonumbrid, kuhu saab heategevuseks annetusi teha:

 • Zonta Tartu klubi: IBAN EE8722 0022 1058 4206 15
 • Zonta Tallinna klubi: IBAN EE3722  0022 1027 2685 10
 • Zonta Pärnu klubi: IBAN EE6722 0022 1018 0629 61
 • Zonta Viljandi klubi: IBAN EE1222 0022 1013 5096 07

Heategevusprojektid läbi aegade

Tartu klubi

 • Eestvedajana Zonta Eesti poolt Kollase Roosi kampaania raames korraldatud veebinaridele digiohtude teadlikustamiseks, järelvaatamine:
 • Koostöös Tartu Rahvaülikooliga Iirimaa heategevusorganisatsiooni Haven Horizons toel korraldatud kaks Eesti keele õppimise linnalaagrit Ukraina lastele.
 • Vägivalda kogenud emade ja laste laagri teraapiate toetamine.
 • Stipendium kahele meditsiinitöötajatele, kes tegutsesid Covid viiruse vastu võitlemise eesliinil.
 • Stipendium lähisuhtevägivallajuhtumitega tegeleva eriala silmapaistvale esindajale.
 • Stipendium Tartu linna või maakonna õpetajale.
 • Kristin Aavakivi südamesiirdamise järelravi toetamine.
 • Stipendiumid õpingute toetuseks andekatele  muusikat õppivatele tütarlastele.
 • Tartu Kristliku Noortekodu, Tartu Kristliku Kodu, Tartu Kristliku Turvakodu ning Ema ja lapse turvakodu, Noorte emade turvakodu toetamine.
 • Tartu kuulmiskeskuse vaegkuuljatest lastele kuuldeaparaatide ostmine.
 • Tartu Mänguasjamuuseumi rahvusnukkude kollektsiooni täiendamine, kuhu olid kaasatud Zontad kogu maailmast.
 • Sünnitajatele Tartu sünnitusmajas esimese peretoa remontimine ja sisustamine.
 • Toetus Tartu sünnitusmajale arvutipargi muretsemiseks ja laborisisustuse soetamiseks.
 • Töövarju projekt koostöös Kaagvere kooliga, millega pakkusime tüdrukutele abi kutsevalikute tegemisel.

Tallinna klubi

 • Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde loodud Zonta fond, mille eesmärgiks on toetada naisüliõpilaste doktoriõpet Eesti kõrgkoolides.
 • Koostöö MTÜ Muusikute täiendõppe keskuse ja Muusikute fondiga PLMF osaledes festivali Annetekoda töös, mille eesmärgiks oli suunata inimesi tegelema neile südamelähedase kutsumusega ning innustada julgusele ennast avada laiemale vaatajaskonnale, samuti maapiirkondade kultuurielu elavdamisele kaasaaitamine.
 • Koostöö Downi Sündroomi Ühing MTÜ-ga korraldati jõuluootuse üritus lastele Adamson-Ericu muuseumis koos ekskursiooni ja meelelahutusega.
 • Tallinna Lastehaigla, lastekoori Ellerhein, Kaie Kõrbi, Kiikla Lastekodu, Eesti Vähiliidu toetamine.

Pärnu klubi

 • Beebipakkide tegemine Pärnu sünnitusmajale ja vanemate õnnitlemine lapse sünnitunnistuse saamisel.
 • aasta jaanuaritormi järgselt tormis kannatanud perede toetamine ja abi Manija saare koristamisel.
 • Kihnu kolmikute abistamine.
 • Kollaste rooside allee istutasime Pärnu haigla ette 2006. aastal rahvusvahelisel naise tervise päeval ja 2007. aastal lastekaitsepäeval.
 • 10 aastat korraldati tervisekonverentsi ”Tervis algab täna” ja koostöös Pärnu linnavalitsusega anti välja tervisearendaja tiitlit.
 • Alates aastast 2000 on käigus heategevusprojekt “Andekas laps”, millega toetatakse suurperede ja üksikvanemate tublide laste huvialategevust.
 • “Andeka lapse” projekti satelliitprojekti “Aitame noore ellu” raames abistatakse tublit noort tütarlast gümnaasiumi lõpetamiseni.
 • Zonta 100. juubelit tähistati Pärnu Zonta klubi asutajaliikmele dr Lehte Rebasele mälestuspingi avamisega Pärnu Haigla juures.
 • Jõuluteemalised heategevuskontserdid „Üheskoos“ 2016-2019 koos Pärnu Muusikakooli ja dirigent Edmar Tuulega lähisuhtevägivalda kogenud laste toetuseks. Ürituse patrooniks oli olümpia hõbe- ja pronksmedalist Tõnu Endrekson.

Viljandi klubi

 • Stipendium põhikoolis või gümnaasiumis õppivale tütarlapsele, kellel on head tulemused loodusainete või matemaatika tundmises.
 • Stipendiumid suurperest pärist või vanemateta edukale naisüliõpilasele.
 • Toetused Viljandi Lasteabikeskusele, Viljandi Haiglale, Viljandi Naiste Turvakodule, Viljandi Huvikeskuse laste kunstiringile.
 • Auhinnad kauni emakeele päeva õpilaste õigekirja võistluse parimatele.
 • Jõulupakid Viljandi Haiglas taastusravil viibijatele, vähekindlustatud perede lastele, üksinda elavatele vanaprouadele.
 • Tütarlaste laagrite korraldamine.
 • Viljandi linna elus silmapaistnud vanaprouadele (üle 80-aastased) austamisõhtute korraldamine.
 • Zonta kollaste rooside istutamine Viljandi raekoja parki.
 • Zonta pargi rajamine, kuhu on aastate jooksul istutanud oma puu kõik Zonta Eesti klubid ning Soome, Rootsi ja Läti klubide esindajad.
 • Konverentsi „Naine ja alkohol“ korraldamine aastal 2000.
 • Seminari „Vägivallast ja selle tõkestamise teedest“ korraldamine aastal 2003.