Novembri viimasel päeval oli Tartu klubil koosolek. Koosolekul kandsime vägivalla vastase märgina kõik midagi oranži, kuna 25. november on rahvusvaheline naistevastase vägivalla vastu võitlemise päev ja selle sümbolvärv on oranž.

Meilt on küsitud: “Kui te riietute oranži, värvite majad oranžiks, kas see vähendab perevägivalda?” Jah, kahjuks ei saa me sellega lõpetada vägivalda. Aga me ei saa vaikides pealt vaadata-kuulata-eitada seda suurt probleemi. Tegusid teevad sellised noored nagu Nora Kurik, kes töötab Lõuna prefektuuri Kagu politseijaokonnas. Nora tegeleb perevägivalla probleemiga, ta on valinud töö aidata hädasolijaid ääremaal. Piirkonnas, kuhu on raske leida häid ja tarku töötajaid. Oli hea meel anda talle koostöös Tartu Kultuurkapitaliga Zonta Tartu Klubi stipendiumi kui lähisuhtevägivallaga tegelejale.

Samuti on rõõm, et Zonta heategevus köidab aktiivseid naisi ning nad soovivad meiega liituda. Tere tulemast tegusate zontade hulka, Karmen Johansson!