Käesoleva aasta 5. mail valiti Zonta Pärnu klubi uueks presidendiks Helle Pärna.

Eelmisele presidendile, Tiiale Ööpikule, suur-suur tänu suurepärase töö eest presidendina!