Zonta Internationali Jane M. Klausman Women in Business Scholarship Fund toetab naisi, kes on omandamas ärinduse eriala ja näidanud oma valdkonnas silmapaistvat potentsiaali. Zonta International annab välja 37 stipendiumi, iga piirkond saab esitada ühe kandidaadi 5000 $ suuruse stipendiumi taotlemiseks.

Nõuded stipendiumi taotlejale:

 • Ta peab õppima äri- või äriga seotud eriala akrediteeritud ülikoolis /kolledžis/instituudis, vanus pole oluline.
 • Ta peab kandideerimise ajal õppima vähemalt teise aasta bakalaureuseõppes kuni viimase aasta magistriõppes.
 • Tal peavad olema suurepärased akadeemilised tulemused õpingute ajal, sealhulgas äriga seonduvates ainetes.
 • Ta peab olema näidanud ärialal initsiatiivi, ambitsiooni ja pühendumust karjäärile.

Kuidas taotleda (NB! Taotlus ja sellega seotud dokumendid tuleb esitada inglise keeles)

 • Taotlusvormi leiab Zonta Internationali kodulehelt www.zonta.org siit.
 • Vaja on ühte soovitust põhilise õppesuuna õppejõult.
 • Üks soovitus peab olema tööandjalt, vabatahtliku töö juhendajalt või akadeemiliselt nõuandjalt.
 • Kuni 500-sõnaline essee, mis selgelt väljendab akadeemilisi ja tööalaseid eesmärke ning seda, kuidas Jane M. Klausman Women in Business Scholarship Fund aitaks eesmärkideni jõuda.
 • Tõend ülikoolist/kolledžist/instituudist, et taotleja õpib selles asutuses.
 • Koopiad õpitulemustest ülikoolidest, kolledžitest või instituutidest koos selgitustega hindamissüsteemist iga koopia kohta.
 • Kõik mitteingliskeelsed dokumendid tuleb tõlkida inglise keelde.

Taotlus tuleb esitada ühele oma piirkonna Zonta klubile, kes pärast laekunud taotluste hindamist saadab ühe taotluse edasi oma piirkonna stipendiumi toimkonnale, kes omakorda valib välja ühe taotluse, mis edastatakse Zonta Internationali peakorterisse.

Et kõik taotlused jõutaks õigeaegselt läbi arutada, peab taotlus kõigi vajalike lisadega laekuma klubile hiljemalt 20. juuliks.
Tartu klubi meiliaadress tartu@zonta.ee.

Andmed Eestis tegutsevate Zonta klubide kohta on leitavad kodulehelt www.zonta.ee.