Juba teist korda korraldasid Tartu Rahvaülikool ja Zonta Tartu klubi Iirimaa heategevusorganisatsiooni Haven Horizons toel Ukraina lastele eesti keele õppelaagri.

Kevadisel koolivaheajal 24. aprillist kuni 28. aprillil korraldatavas keelelaagris toimus õppetöö kahes grupis. Lapsed jagati gruppidesse vanuseti: 7–11aastased ja 12–16aastased. Linnalaagris osalemine oli lastele tasuta ning ning lisaks õppimisele pakuti lastele ka lõunasööki. Eesti keele õpe toimus loovalt, markeerides igapäevaseid tegevusi ja nutimaailma. Lisaks aktiivsele keeleõppele osalesid lapsed ka käelise tegevuse tundides, kus said meisterdada savist ja kividest väikeseid esemeid, panna kokku lihtsaid taimeseadeid, teha stoppkaader animatsiooni ja õppida fototöötlust. Samuti said nad ülevaate Eesti kultuurist.

Kogu tegevust viisid läbi professionaalsed eesti keele õpetajad ja kunstiõpetajad.

Linnalaagrit rahastav Iiri heategevusorganisatsioon Haven Horizons on pühendunud naiste- ja lastevastase vägivalla ja väärkohtlemise lõpetamisele. Selle asutaja on Mary Fitzgerald Clare’i krahvkonnast. 2018. aastal valiti Mary Fitzgerald aasta vabatahtlikuks. Iirimaal töötab vabatahtlikuna üle miljoni inimese ja nende auhindade eesmärk on tänada vabatahtlikke raske töö, pühendumuse ja mõju eest kogu maal. Mary oli ka see, kes Ukraina sõja vallandumise järel pöördus Zonta Tartu klubi poole sooviga aidata Eestisse sõjapakku tulnud Ukraina lapsi. Tema ettepanek oli rahastada nende laste haridust.

Koostöös Tartu Rahvaülikooliga töötati välja kaheastmeline programm. Esimene koolitus  oli veebruari koolivaheajal, teine aprillikuisel vaheajal. Huvi keelelaagri vastu oli väga suur. Osalenud lapsed ja nende vanemad jäid laagriga väga rahule.

Keelelaagrit kajastas ka Tartu Linn oma kodulehel.

Ludmilla Sööt
Zonta Tartu klubi president 2021-2023
Tel +372 523 6880

Maire Breede
SA Tartu Rahvaülikool
Tel +372 506 4649