Zonta Pärnu klubi tunnustas kevadel 2022 kolme tublit gümnaasiumi lõpetajat nende väga heade õpitulemuste ja aktiivse osalemise eest koolivälises tegevuses. Fotod vasakult: Sandra Väliste (Pärnu Ühisgümnaasium), Emily Anete Pukk (Koidula Gümnaasium, foto Piret Aaslaid), Kätlin Koplus (Sütevaka Humanitaargümnaasium).