Ole valmis!

Kriisiks valmisoleku teema on Zonta Tartu klubiliikmetel ammu hinge peal olnud ning üheskoos otsustati omale vastav koolitus tellida. 20. mail käisidki klubi naised Lõuna Päästekeskuses kriisikoolitusel (Elanikkonnakaitse hädaolukorraks valmisoleku koolitus). Seda koolitust saavad täiesti tasuta tellida asutused oma töötajatele, korteriühistud, lastelaagrid, avalike ürituste korraldajad, kogukonnad jpt.

Koolitusel tutvustati Eestis tekkida võivaid hädaolukordi, milliseid neist juba esinenud on ja mida nendest olukordadest õpitud on. Tutvustati potentsiaalseid ohuallikaid meie ümber ning seda kuidas teatud olukordades käituda – kas evakueeruda või varjuda ning mis neil kahel tegevusel vahet on. Meile seletati kuidas me saaksime ise valmis olla hädaolukorra või kriisiga 7 päeva jooksul toime tulemiseks sest just nii pikk on aeg, mille jooksul peaks suutma riiklikul tasandil abi kriisikoldesse koondada.

Lahendus ei ole sugugi keeruline. Alustuseks laadisime omale kõik enne koolitust telefoni peale „Ole valmis“ rakenduse, kus on suurem osa vajaminevast infost olemas selle osas mida seitsmeks päevaks varuda. Lisaks sisaldab rakendus üldisi käitumisjuhiseid erinevate kriiside puhuks, täpsemaid juhiseid julgeolekuohtude, esmaabi andmise, elutähtsate teenuste katkemise, vägivallatu võitluse ja kriisiks valmistumise kohta. Puudu ei ole ka juhised igapäevaohutuse osas, nagu näiteks tuleohutus, veeohutus suvel ja talvel, looduskeskkond, üleelamine (ehk ellujäämine eri tingimustes) ja paljud muud teemad.

Saime teada, et hea oleks, kui kodus oleks vähemalt seitsme päeva toiduvarud alati olemas. Soovituslikult toiduained, mis säilivad kaua või sellised, mida tarbime igapäevaselt selleks, et toiduvarud pidevalt vahetuks. Saime ka teada, et hädaolukorras on vaja ühtemoodi nii soolast toitu kui ka maiustusi, tööriistu ja vahendeid aga ka meelelahutuseks midagi.

Lisaks saime teada, et julgeolek võiks alata inimese tasandilt ja lõppeda riigiga, mitte vastupidi. Nii oleks inimene toeks oma kogukonnale, kogukond kohalikule omavalitsusele, kohalik omavalitsus aga edasi riigile. Koolitaja sõnul on oluline, et tutvuksime ja teeksime koostööd oma kogukonnaga ning saaksime seeläbi teada kellel on millised oskused või vahendid kriisiolukorras toimetulekuks. Võiksime ka oma sõprade ja tuttavatega sõlmida kokkuleppeid hädaolukorras varjumise osas või evakuatsiooni korral ajutise majutuspaiga osas.

Kui tunned, et teema on Sinu jaoks oluline, siis vaata lähemalt https://www.olevalmis.ee/, telli oma kogukonnale artikli alguses mainitud koolitus ning jaga oma valmisolekut ka teistega!

Olgem valmis ja lootkem parimat!

ohuteavitus kanalid
Ohuteavituse kanalid - vaata lähemalt Päästeameti veebist olevalmis.ee