Kevadisel koolivaheajal korraldavad Tartu Rahvaülikool ja Zonta Tartu klubi Iirimaa heategevusorganisatsiooni Haven Horizons toel Ukraina lastele eesti keele õppelaagri.

27. veebruarist 3. märtsini korraldatavas laagris toimub õppetöö kahes grupis. Lapsed on gruppidesse jagatud vanuseti: 7–11aastased ja 12–16aastased. Linnalaagris osalemise eest laste vanemad maksma ei pea ning lisaks õppimisele pakutakse lastele ka lõunasööki. Eesti keelt õpetatakse loovalt, markeerides igapäevaseid tegevusi ja nutimaailma. Lisaks aktiivsele keeleõppele osalevad lapsed ka käelise tegevuse tundides, kus nad saavad meisterdada savist ja kividest väikeseid esemeid, panna kokku lihtsaid taimeseadeid, teha stoppkaader animatsiooni ja õppida fototöötlust. Samuti saavad nad ülevaate Eesti kultuurist.

Lastega tegelevad kutselised eesti keele õpetajad ja kunstiõpetajad.

Linnalaagrit rahastav Iiri heategevusorganisatsioon Haven Horizons on pühendunud naiste- ja lastevastase vägivalla ja väärkohtlemise lõpetamisele. Selle asutaja on Mary Fitzgerald Clare’i krahvkonnast. 2018. aastal valiti Mary Fitzgerald aasta vabatahtlikuks. Iirimaal töötab vabatahtlikuna üle miljoni inimese ja nende auhindade eesmärk on tänada vabatahtlikke raske töö, pühendumuse ja mõju eest kogu maal. Mary oli ka see, kes Ukraina sõja vallandumise järel pöördus Zonta Tartu klubi poole sooviga aidata Eestisse sõjapakku tulnud Ukraina lapsi. Tema ettepanek oli rahastada laste haridust.

Koostöös Tartu Rahvaülikooliga töötati välja kaheastmeline programm. Esimene koolitus veebruari koolivaheajal, teine aprillikuisel vaheajal. Huvi keelelaagri vastu oli väga suur. Kõik grupid on praeguseks täitunud, nii et kahjuks juurde lapsi enam võtta ei saa.

Ludmilla Sööt
Zonta Tartu klubi president 2021-2023
Tel +372 523 6880

Maire Breede
SA Tartu Rahvaülikool
Tel +372 506 4649