Printable logo
  Vali teksti suurus   T   T   T

ZONTA MISSIOON

 

Zonta International on ülemaailmne organisatsioon, kus oma ametis asjatundlikud ja otsustuskogemusega naised ja mehed töötavad üheskoos naiste positsiooni parandamise nimel nii üleilmsel kui rahvuslikul tasandil.

 

 

ZONTA VISIOON

 

Zonta International näeb maailma sellisena, kus naiste õigused on inimõigused ja igal naisel on võimalus rakendada kogu oma potentsiaali.

Maailmana, kus igal naisel on juurdepääs haridusele, tervishoiule, õiguslikele ja materiaalsetele ressurssidele samaväärselt meestega.

Maailmana, kus ükski naine ei pea elama vägivallahirmus.


ZONTA EESMÄRGID


* Parandada naiste juriidilist, poliitilist, majanduslikku, hariduslikku, tervishoiu- ja ametialast positsiooni ühiskonnas nii kohalike kui ka ülemaailmsete projektide ja ühiskondliku tegevuse abil.

* Ühiste väärtuste alusel toimiva ja rahvusvahelise, tegusate ja otsustusvõimeliste inimeste organisatsiooni kaudu edendada head tahet ja rahu kogu maailmas.

* Edendada õiguslikku süsteemi ning üleilmset inimõiguste ja põhivabaduste austamist.

* Järgida oma kõrgeid eetilisi väärtusi, viia ellu heategevusprojekte, anda tuge oma liikmetele, kes teenivad oma kogukonda, rahvast ja maailma.


ZONTA VÄÄRTUSED


* Tegutseda ausalt ja usaldusväärselt

* Austada kõigi liikmete maailmavaadet


ZONTA LOGO TÄHENDUS


Logo
KES ME OLEME?


Zonta International on 1919. aastal loodud ülemaailmne heategevusorganisatsioon, kelle põhimõtteks on ühiskonna teenimine. Selle 30 000 liiget kuuluvad 1200 klubisse 66 riigis. Liikmed annavad vabatahtlikena oma aega, oskusi ja majanduslikku abi Zonta missioonist ja eesmärkidest lähtuvate kohalike ja rahvusvahelise ulatusega projektide elluviimiseks.


Rahvusvaheline keel on inglise keel.

Slogan on: Zonta International Advancing the Status of Women Worldwide


Zonta Internationalil on nõuandev hääl ÜRO juures - ECOSOCis, ILOs, UNESCOs ja esindatus valitsusväliste organisatsioonide (NGO) foorumil New Yorgis, Genfis, Viinis ja Pariisis. Samuti on tal nõuandev hääl Euroopa Nõukogu juures.

 

 

MIKS OLLA ZONTAS?

 

* Võimalus tutvuda inimestega väljapool oma tavalist suhtlusringkonda

Võimalus kohtuda zontavõrgustiku kaudu mitmekülgse professionaalse seltskonnaga kogu maailmast

* Võimalus tunda rõõmu ühisest tegutsemisest

Võimalus osaleda kvaliteetsetes laiaulatuslikes programmides

* Võimalus mõjutada naiste ja tüdrukute elu maailmas

* Võimalus arendada oma juhioskusi 

ZONTA AJALUGU

 

* Asutatud Buffalos, New York, USA - 1919

* Esimene Zonta Convention Syracuse's, NY - 1921

* Zonta Confederation'ist sai Zonta International - 1930, kui asutati esimene Euroopa klubi Viinis, Austrias

* Zonta avab peakorteri Chicagos - 1928

* Esimene klubi Soomes, Helsingi -1934

* Esimene Lõuna-Ameerika klubi, Tšiili - 1948

* Esimene Aasia klubi, Filipiinid - 1952

* Uus-Meremaa - 1965, Austraalia - 1966

* Esimene Aafrika klubi, Ghana - 1970

* Esimene Eesti klubi, Tartu - 1991

* Eestis tegutseb 4 klubi - Tartus, Tallinnas, Pärnus, Viljandis

 

 

ZONTA STRUKTUUR

 

Zonta International'i kuuluvad naised ja ka mehed maailma 66 riigist. Eesti Zonta klubid moodustavad koos Soome klubidega 20. piirkonna. Kokku on selles piirkonnas 65 klubi umbes 1700 liikmega. 

Piirkonna kõrgeimaks organiks on piirkonnakoosolek, kes valib piirkonna kuberneri ja juhatuse. Aastatel 2006-2008 oli kuberner eestlane.

Alapiirkondi juhivad alapiirkonna direktorid, klubisid aga klubide presidendid.

 

Eesti Zonta alapiirkonna direktor 2014 - 2016 on Viivika Orula Zonta Pärnu klubist.

 

 

 Viivika Orula